Welzijn met Cora voor senioren2018-11-12T10:57:08+01:00

Welzijn met Cora voor Senioren wil aan te sluiten bij de behoefte die er bij u leeft. Bij het ouder worden zijn er veel dingen die nou eenmaal niet meer zo gemakkelijk gaan als toen u jong was. Voor persoonlijke ondersteuning kunt u Welzijn met Cora inhuren.

Welzijn met Cora wil samen met u het blijven beleven mogelijk maken door het bieden van een gevarieerd aanbod waarin beleven, plezier, ontdekken en (mee)doen uitgangspunten zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan begeleiding bij:
-theater- en concertbezoek
-organiseren van uw (verjaardags)feest
-ziekenhuisbezoek
-museumbezoek
-het maken van een levensboek

Welzijn met Cora is er voor senioren met verschillende achtergronden en mogelijkheden. Welzijn met Cora biedt geen adl, verpleegkundige of huishoudelijke hulp

Zingen en welzijn senioren wil u uitdagen om te blijven zingen. Vaak stoppen mensen met zingen omdat hun stem niet meer zo goed klinkt als vroeger of omdat het stembereik kleiner is geworden. Dat is erg jammer omdat uit onderzoek is gebleken dat juist zingen zoveel positieve effecten heeft.  Door het zingen werk je aan je houding en ademhaling, dat heeft een positief effect op je lichaam. Daarnaast heeft zingen veel effect op ons gevoel van welbevinden. Zingen is namelijk ook gewoon erg leuk. Door het zingen kunnen we ruimte geven aan emoties en een positief gevoel stimuleren.

Zingen met Cora plus: Ik heb ruime ervaring in het zingen met kwetsbare ouderen. Naast mijn werk als zangeres en zangdocente ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als welzijnswerker bij senioren. Daarbij heb ik mij verdiept in het onderwerp muziek en dementie. Tijdens mijn werk als welzijnswerker heb ik ook veel ervaring opgedaan in het zingen met mensen met dementie.

Zingen met Cora Plus biedt zangmomenten waarin Cora zingt met en voor kwetsbare ouderen in een groep of individueel. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: eenmalig rond een thema of gebeurtenis maar ook als vast onderdeel van een week- of maandprogramma (bijvoorbeeld in de vorm van een seniorenkoor).

Voor meer informatie over Zingen en Welzijn met Cora voor uzelf of iemand uit uw omgeving kunt u contact opnemen met Cora via email: info@welzijnmetcora.nl of telefoon: 06 424 300 70

Op alle diensten van Zingen en Welzijn met Cora zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Go to Top